h

Interview lijsttrekker SP Middelburg Huib Ghijsen

26 januari 2022

Interview lijsttrekker SP Middelburg Huib Ghijsen

Waar wil jij de schouders onder zetten? 
We hebben een strijdbaar verkiezingsprogramma uitgewerkt waarin een eerlijk inkomen en bestaanszekerheid voorop staan. Van de vier vrijheden vind ik vrijwaring van gebrek essentieel: dus zekerheid dat mensen geen gebrek zullen leiden. In Middelburg moet dan nog flink wat gebeuren: er is armoede;  er zijn voorlopig een voedselbank en een kledingbank nodig. Zeker in deze tijd komen er steeds meer mensen met schulden bij, ook onder de middenstand. 

Wat vind jij nog meer belangrijk?
Onze visie voor de toekomst benadrukt de versterking van dorps- en wijkkernen: Voor alle bewoners moeten dichtbij goede voorzieningen en openbaar vervoer zijn en een makkelijk bereikbare wijkagent. Mensen die zichzelf niet zo goed kunnen redden, moeten in de buurt ergens terecht kunnen, waar inloopspreekuren zijn. Niet iedereen is zelfredzaam en dat gegeven willen we onder de aandacht brengen. Niet alles kan via een mail of website gaan; er moeten ook mensen bereikbaar zijn die bij een vraag iemand verder kunnen helpen. 

Waar zitten nog meer knelpunten?
Jeugdzorg vind ik een zorgelijk iets. De complexe zorg moet weer terug naar het rijk, want de chaos is niet te overzien, er zijn teveel wachtlijsten, tekorten, te weinig personeel. 

De strijd om de Trekdijk in Nieuw -en Sintjoosland om daar geen industrieterrein te krijgen, heb ik nog niet opgegeven. Waar het gaat om het Waterpark Veerse Meer hoop ik van harte dat het niet groter wordt dan de oppervlakte van de voormalige Witte Raaf.    

Het wordt tijd dat er naar huurders en kopers wordt geluisterd vanuit de gedachte: een huis is om in te wonen! Bij onze woonactie klaagden bewoners over hun wijk, waar steeds minder mensen echt wonen en een spookstraat dreigt te ontstaan. Teveel wordt verhuurd aan toeristen die geen binding hebben met de wijk. 

Verder staan we voor transities, waarvan we vinden dat bewoners erbij begeleid moeten worden. Dat is de energietransitie waar iedereen aan moet mee kunnen doen zonder op hoge kosten te worden gejaagd. Met de afname van fossiele brandstoffen kun je ook mensen helpen bij vermindering van energiegebruik door goede isolatie. De SP wil dat daar een collectieve voorziening komt. Je kunt niet van mensen verlangen dat ze dat allemaal zelf doen. In ieder geval zeggen we : Zonnepanelen op daken en geen zonneparken! Ook mobiliteit verandert. Met de komst van elektrisch vervoer en groene waterstof moet ook openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar zijn.

Tot slot: Natuur is belangrijk juist bij klimaatadaptatie. We zeggen dus : behoud bomen, laten we meer bomen planten en werk aan minder verstening.  

Reactie toevoegen

U bent hier