h

Motie Julianabad

18 november 2019

Motie Julianabad

Foto: Leo

Donderdag 15 november heeft de SP fractie aan alle andere fracties verzocht om nu echt voldoende geld te reserveren en zekerheid te bieden aan de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden zodat het buitenbad in 2020 weer open kan.

Betoog
Deze motie is een serieuze kwestie, waar inwoners van onze gemeente heel veel tijd, om niet te zeggen bloed, zweet en tranen in hebben gestoken. Er is kennis van zake en een enorm draagvlak. Van Arnemuiden is bekend dat ze de schouders er onder zetten, nu vraagt deze motie van de raad het zelfde.

Is er hoop?

De burgemeester sprak 13 november in Arnemuiden van hoop dat het bad in 2020 open is. Hij zei zelfs dat de garantstelling niet het probleem was. Dat geeft moed maar om eerlijk te zijn is het wel vijf voor twaalf. Ja de raad heeft zich uitgesproken over een garantstelling, maar in 2018 stond er niets meer op papier dan € 15.000 opstartsubsidie en € 45.000 per jaar voor gekwalificeerd personeel. Dat is bij lange na niet genoeg om van start te gaan voor de vrijwilligers. En ik zal u als raadsleden proberen uit te leggen waarom.

Stel er gebeurt iets met de installatie in het tweede of derde jaar. Het seizoen is lekker gestart en de abonnementen zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Wat dan? Daar ligt de SBJA wakker van. Er is nog onvoldoende gespaard en met alleen de woorden van een wethouder dat het allemaal wel goed komt schiet je niets op. Een wethouder zit er met geluk vier jaar maar daarna heb je geen zekerheid en helaas hebben we ervaren dat het ook heel anders kan lopen…

Gaat u varen met een boot zonder garantiebewijs van de motor?

Deze motie vraagt aan u om zwart op wit te zorgen voor de benodigde reservering voor het geval er iets mis gaat. Ondertussen kan de SJBA van start, fondsen werven, crowdfunden en sparen voor de toekomst. Twee superwarme zomers zijn al verspild en als het in 2020 niet open kan… Dan hoeft het niet meer, is heel Arnemuiden ernstig teleurgesteld in alle beloften en gaat de gewenste burgerparticipatie weer een flinke deuk krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van het werkprogramma van dit college?

Het tweede item dat echt waterdicht moet zijn, is dat vrijwilligers niet opdraaien voor onvoorziene zaken. We hebben het gezien met het buitenbad van Tholen dat ook grotendeels gerund wordt door vrijwilligers: daar was door een technisch mankement het water troebel en het bad moest noodgedwongen dicht, dat gaat wel ten koste van de exploitatie. Op zo’n moment moet je als overheid gewoon bijspringen. De SBJA heeft die zekerheid nodig. Klip en klaar. Zorg daar voor en ze kunnen van start. Dat is de tweede opdracht aan het college in deze motie.

Is een zwembad geldverspilling?

Nee, dit buitenbad is een zeer nuttige publieke voorziening. Of zoals de kinderen op het Jeugdjournaal het ons in gewoon Nederlands zeggen: het is gezellig, je komt er samen met vrienden. Volwassenen voegen toe dat het gezond is, goed voor lijf, leden en saamhorigheid. Het is er veilig, dichtbij en betaalbaar, drie voorwaarden om zwemvaardigheid bij te houden.

Is ons handelen als raad geloofwaardig?

In de laatste aangenomen motie over het Julianabad in november 2018 wordt het college verzocht om: “met de Stichting Julianabad Arnemuiden in gesprek te gaan als er sprake is van problemen met de installaties en hoge kosten. Het uitgangspunt bij die gesprekken zal zijn dat er gezocht wordt naar een oplossing waarbij de vrijwilligers die zich inzetten voor het zwembad geen persoonlijke financiële risico’s lopen; het streven het zwembad open te houden”.
In Juli 2019, we zijn dan inmiddels 2 jaar verder sinds de SJBA haar plan presenteerde, schrijft de SBJA nogmaals een verzoek om te voldoen aan de 2 randvoorwaarden. Het college zegt dat het zal bezien of we als gemeente kunnen instemmen met de wensen/eisen van de stichting. Inzet van het gesprek is nog altijd openstelling van het zwembad.

Zo kunnen we niet met inwoners omgaan! Daarom van uw raad de vraag om steun voor deze motie, geef het college twee kaders: oormerk € 150.000,- en dek het afbreukrisico van vrijwilligers voor onvoorziene zaken af. Het is nu of nooit!

Helaas kwam er geen steun op één lid van de LPM fractie na. Dhr. Bram de Buck zei in zijn stemverklaring helder: het moet klaar zijn met het geneuzel, geef de stichting nu wat er nodig is. Andere raadsleden verscholen zich achter het feit dat er gesproken wordt met een ondernemer. Nou als dat net zo “vlot” gaat als met de SBJA denken wij dat er in 2022 nog geen zwembad open is. Bovendien vinden wij het erg jammer dat een publieke voorziening dan in private handen komt. Dat biedt geen garanties voor de toekomst. We hoeven alleen maar te verwijzen naar het trieste resultaat van de vorige ondernemer die beloofde dat er een zwembad zou komen op Waterpark Veerse Meer. Ondernemer failliet, de warmtekrachtcentrale van de gemeente waardeloos en de gemeente een verlies van 5 miljoen euro!

Dieptriest.

We bedanken alle inwoners van Arnemuiden voor hun inzet en betrokkenheid en speciaal de SJBA. De afgelopen maand hebben we veel met elkaar gesproken en een spetterende actie uitgevoerd. Het mocht helaas niet baten maar u kunt met opgeheven hoofd zeggen dat het niet aan u gelegen heeft.

Reactie toevoegen

U bent hier