h

Alles hangt met elkaar samen, oorzaak en gevolg

7 januari 2019

Alles hangt met elkaar samen, oorzaak en gevolg

Ondanks het feit dat de begroting nog niet veel laat zien van de lef en creativiteit die het werkprogramma voorstaat, is er één dappere stap zichtbaar. Inwoners krijgen een kans om een duurzaam en gezond alternatief te vinden voor de invulling van de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland. Onze fractie heeft de LPM hard aangevallen op hun draai na de verkiezingen om de financiën leidend te maken in dit dossier. Als ze de Nieuwlanders echt serieus nemen dan verdienen ze nu een groot compliment. We zullen het traject dan ook met belangstelling volgen.

De SP wil iedereen bedanken die zich inzet voor de democratie. Van onze inwoners, tot het ambtelijk apparaat, van de griffie tot de bodes, van het college tot onze griffier.

Democratie vergt een inspanning die verder gaat dan mopperen vanaf de bank. Toch kan in verontwaardiging ook de kiem liggen om mee te denken. Hoe waardevol dat is, zie je aan de mensen die zich inzetten voor stichting Julianabad, de Cleene Hooge, de molen van Sint Laurens, de Werkgroep Trekdijk en niet te vergeten Vereniging Stadspark Molenwater. Betrokken inwoners die tegen de stroom in kansen zien of waarden willen behouden. Hun kennis, kunde, maar vooral inzet en bevlogenheid, is van onschatbare waarde.

Als dat werkelijk meer gezien gaat worden, dan pas krijgt de “participatie” oftewel het mee doen en mee tellen echt inhoud. Daarvoor hebben we geen andere inwoners nodig maar een andere overheid.

Ook alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor onze samenleving, willen we bedanken.

Zorgen voor jong en oud biedt perspectief

Voor één club vrijwilligers vragen we extra aandacht, die van kinderboerderij De Klepperhoeve. Zij werken zich drie slagen in de rondte. We maken ons ernstig zorgen hoe lang zij dit vol houden omdat de enorme inspanningen niet voldoende zijn om de boel financieel en structureel draaiende te houden.

De vrijwilligers doen er alles aan om extra fondsen te werven maar door de bezuiniging van dit jaar hebben ze al 12 uur aan betaalde kracht moeten missen en dat betekent:

  1. minder coördinatie,
  2. minder tijd voor de formele administratie (rond medicatie, dierenwelzijn, stagetrajecten) die niet door vrijwilligers gedaan kan worden en
  3. elke keer de onzekerheid of de aangeschreven fondsen en sponsors ook het jaar daarop nog even gul zijn of stoppen…

Dat is een enorme verzwaring die met vrijwilligers niet op te vullen is.

Iedereen die naar de kennismakingsdag met vrijwilligers is geweest weet dat het hen telkens zwaarder valt. Niet alleen met het vinden van vrijwilligers maar ook met het vinden van fondsen. Nederland drijft op vrijwilligers. Die opzadelen met complete bedrijfsvoering is ondoenlijk. We hebben het al eerder aangekaart: vrijwilligers die naast hun vrijwilligerswerk ook nog langs de deuren moeten gaan om geraniums te verkopen of andere ruimten schoon te maken om op die manier geld bij elkaar te sprokkelen voor een ruimte is van de zotte en uiteindelijk vragen om ellende. Op die manier houden vrijwilligers het niet vol, voelen zij zich niet gewaardeerd maar afgeserveerd. We moeten ons realiseren dat al deze mensen enorm veel betekenen. Voor de geestelijke gezondheid, saamhorigheid en welzijn.

Alles hangt samen. Oorzaak en gevolg.

Voor de SP fractie is de kinderboerderij waardevol, we zien betrokkenheid, inclusie, verbinding, zorg en creativiteit. Door ondersteuning van de kinderboerderij voorkom je kosten voor dure zorg en bied je een heleboel mensen met een rugzakje perspectief. Daar moet je als gemeente pal voor staan.

Zorgen voor verbinding biedt perspectief

De coalitie heeft van de oppositie samenwerken en inbreng gevraagd. De SP staat bekend als kritisch. We toetsen politieke keuzes aan menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We proberen ook alternatieven te bieden. Als daar perspectief ontstaat op een mooie, duurzame en eerlijke toekomst waarin ook nog eens verbinding in plaats van tweedeling ontstaat dan gaat ons hart sneller kloppen. In de begroting staat al jaren dat inclusie belangrijk is. Dat is natuurlijk mooi maar het moet niet bij loze woorden blijven. Hoe verbindt je inwoners?

Toen we de unaniem aangenomen motie voor het Sociaal Warenhuis opstelden werden we al door Emmy de Kraker van de Voedselbank gewezen op het plan van het Siloplein. Wij hadden in de motie aan het college gevraagd of de wethouder contact op zou nemen met de Kledingbank, Speelgoedbank, Cityseeds en de Voedselbank. Wij dachten dat dit plan dan wel naar voren zou komen en het college voortvarend aan de slag zou gaan. Tot onze verbazing bleek vorige week dat er nog geen enkel gesprek was geweest terwijl de urgentie hoog is.

Dan deze beschouwing maar aangrijpen om het college iets in handen te geven dat echt getuigd van lef en creativiteit.

De lef van Rothuizen, om hun architectenbureau op een locatie te zetten die wel wat vernieuwing kon gebruiken, verdient alle lof en navolging. Zij hebben een plan gemaakt om de verouderde gebouwen op het Siloplein circulair te verbouwen tot een bijzondere plek. Een bedrijventerrein waar mensen met een glanzende carrière de ruimte delen met mensen die, door allerlei omstandigheden, financieel afhankelijk zijn van de Voedselbank én mensen die kunst maken! Als ook de kledingbank en Cityseeds hier een plek kunnen vinden dan ontstaat er niet alleen een duurzame, groene oase maar ook een creatieve broedplaats die ver daarbuiten invloed kan hebben.

Deze ontwikkeling tilt het terrein aan de Kleverskerkseweg naar een niveau waar al twintig jaar om gevraagd wordt. Dan staat de weg open om nieuwe, winstgevende bedrijven aan te trekken die het aandurven maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Die de meerwaarde zien van het uitbreiden van hun netwerk buiten hun bubbel. Die verbinding zoeken, kennis delen, inspireren en de kloof willen dichten tussen arm en rijk in onze gesegregeerde samenleving. Dan is er een plek waar mensen in armoede zich geen tweederangs burgers op een afgetrapt terrein voelen. Een plek waar gewerkt kan worden aan perspectief. Waar creatieve kunstenaars verbindingen leggen die verrijkend voor de geest zijn. Een plek waar meer kennis ontstaat en daardoor nieuwe manieren worden gevonden om armoede aan te pakken.

Alles hangt samen. Oorzaak en gevolg: als je een terrein inricht dat gericht is op verbinding ontstaan er nieuwe perspectieven.

De SP denkt dat het belangrijk is om dit project snel en goed op de rails te zetten omdat de tijd dringt voor de Voedselbank, Cityseeds en Kledingbank om een betere locatie te hebben.

Stevige analyses bieden perspectief

Alles hangt samen. Oorzaak en gevolg. Daarom dat we als SP fractie altijd willen beginnen met een stevige analyse. Wat is de oorzaak van het gevolg. Als je dat weet kan je zoeken naar een betere oplossing dan symptomen te bestrijden. Als het college die hartenkreet mee wil nemen in beleidsvoorstellen dan is er een mooi begin voor lef en creativiteit. De SP zal zich daarvoor de komende jaren inzetten.

Reacties

-

Reactie toevoegen

U bent hier