h

Kom ook naar de ledenbijeenkomst

7 oktober 2018

Kom ook naar de ledenbijeenkomst

Vrijdag 12 oktober zijn alle leden opnieuw hartelijk welkom voor een bijeenkomst in Wijkcentrum Hof van Buren.

De leden hebben de macht bij de SP, zij bepalen de koers van de afdeling en via de partijraad en de partijcongressen óók de koers van de landelijke partij. Daarnaast stemmen de leden over de verkiezingsprogramma's voor gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober wordt het conceptprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing, die op 20 maart 2019 plaatsvindt, besproken

Op het verkiezingsprogramma kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering voorstellen worden ingediend om tekst te wijzigen, verwijderen, toe te voegen of te verplaatsen. Deze voorstellen kunnen vrij ver gaan, het is zelfs mogelijk een voorstel te doen om een heel hoofdstuk toe te voegen als je vindt dat aan een bepaald onderwerp onvoldoende aandacht wordt besteed. Noodzakelijk is dan wel dat je daarvoor een concepttekst aanlevert.

Voor de wijzigingsvoorstellen kan gebruik gemaakt worden van het formulier. Stuur je wijzigingsvoorstellen uiterlijk 10 oktober om 14.00 uur naar Inge
Tupanwel, e-mail: ingetupanwel@gmail.com . Alle wijzigingsvoorstellen zullen we tijdens de ledenvergadering met elkaar bespreken. Het is dus van belang dat iedereen het verkiezingsprogramma gelezen heeft. Vanzelfsprekend is er ruimte om vragen te stellen over de inhoud, maar het is niet mogelijk om het hele programma tijdens de LV te lezen en bespreken.

Ook bespreken we de concept-kandidatenlijst, dus bekijk die ook alvast eens. En tot slot kiezen we de afgevaardigden die op 1 december naar de Regioconferentie in Terneuzen gaan, waar de wijzigingsvoorstellen van alle afdelingen besproken zullen worden.

Wil je erbij zijn maar is de afstand een probleem, neem dan contact op via middelburg@sp.nl of tel:0630962949, dan proberen we vervoer te regelen.

Ledenvergadering n.a.v. Provinciale Statenverkiezing 

Vrijdag 12 oktober 2018
Inloop 19.15 uur, start vergadering 19.30 uur

Hof van Buren, Oranjelaan 17 Middelburg

Reactie toevoegen

U bent hier