h

SP presenteert rapport Schuldhulpverlening

6 maart 2018

SP presenteert rapport Schuldhulpverlening

Foto: SP

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de SP aan de andere gemeenteraadsleden een rapport overhandigt over schuldhulpverlening. Dit was de toespraak van fractie-voorzitter Petroesjka Sterk:

Onze SP fractie wil een klein cadeautje aan de andere fracties geven. Het zal sommigen de kreet uit doen slaken, "oh nee niet nog meer leeswerk", maar we hopen dat u het toch kunt waarderen.

Het is een klein, en naar onze bescheiden mening, goed leesbaar rapport geworden naar aanleiding van de bevindingen van de SP Hulpdienst, die het afgelopen jaar officieel van start is gegaan. Bij de Hulpdienst kunnen inwoners van onze gemeente terecht als ze het gevoel hebben een steuntje in de rug nodig te hebben. Nu kun je als doel hebben om individuele inwoners te helpen. Maar als politieke partij is het goed om te kijken of je met die ervaringen ook breder kunt kijken naar beleid.

Een van de onderwerpen die voorbijkwam bij de Hulpdienst was schuldhulpverlening. Onze SP werkgroep van actieve leden die zich bezig houden met onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn is naar aanleiding van de geanonimiseerde ervaringen op zoek gegaan naar achtergrondinformatie. Aan de hand van die informatie hebben we 10 aanbevelingen op een rij gezet. Onze wens is om deze informatie en de aanbevelingen na de verkiezingen met u allen op korte termijn eens te bespreken op een misschien wel gezamenlijk te organiseren thema-avond.

Onze vraag is om dit cadeautje te koesteren en op waarde te schatten. Niet omwille de SP maar voor inwoners van de gemeente Middelburg die met schulden kampen. Als SP zijn we van mening geweest dat mensen te wijzen op “eigen verantwoordelijkheid” onverantwoord is. Onze Hulpdienst heeft in de praktijk ervaren dat mensen in geestelijke nood met een kluitje in het riet werden gestuurd en ervoeren het rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid “weten is nog geen doen” dan ook als een enorme erkenning.

Uit de enorme stroom aan publicaties en cijfermateriaal blijkt dat ook de VNG onderkent dat schulden een groeiend probleem zijn. Er wordt vanuit de Rijksoverheid extra geld voor vrijgemaakt. Het is van belang om dat geld goed in te zetten. Daarom is het extra belangrijk dat de gemeenteraad zich in dit onderwerp verdiept. Dit rapport is een poging tot een eerste aanzet. Extra inzet op goede schuldhulpverlening is voor de SP een belangrijk thema bij de coalitie-onderhandelingen omdat wij van mening zijn dat dit een wezenlijk onderdeel uitmaakt van armoedebestrijding. Het raakt ook een thema als menselijke waardigheid, dat is de basis om mee te kunnen doen aan de samenleving en niet te vereenzamen of het vertrouwen te verliezen.

De reden dat we het nu overhandigen is dat wij het een belangrijk onderwerp vinden voor de coalitieonderhandelingen. Dat klinkt overmoedig want misschien komt de SP helemaal niet in de raad terug, dat is aan de kiezer. Maar dan is dit rapport een waardige nalatenschap.

In het kader van armoedebestrijding is het belangrijk om hier extra aandacht aan te schenken. Omdat schulden een enorme impact hebben op welzijn, communicatievaardigheden, werk- en gezinsleven. Het eerste exemplaar wil ik, namens onze werkgroep en hulpdienst, graag aanbieden aan collega fractievoorzitter Willemien Treurniet omdat zij zich met Schuldhulpmaatje inzet om mensen die er zelf niet meer uit komen te helpen. Maar we hopen nogmaals dat dit de aanzet is om met elkaar te kijken of we zo spoedig mogelijk na de verkiezingen tijdens een evaluatie van het huidige beleid te zorgen dat dit beter aansluit op de realiteit.

Reactie toevoegen

U bent hier