h

4 jaar lang blijft politiek een kwestie van kiezen

14 november 2017

4 jaar lang blijft politiek een kwestie van kiezen

Op 13 november gaven alle politieke partijen hun visie op de politiek in Middelburg, deze algemene beschouwingen zijn vaak een avondvullend-programma maar schetsen wel waar de fracties aandacht voor willen, wat ze verbeterd willen zien en hoe ze de toekomst van Middelburg willen realiseren. De SP keek terug naar het verkiezingsprogramma wat de leden 4 jaar geleden hebben vastgesteld, met de titel "Een kwestie van kiezen".

Jeroen van Dijen, fractievoorzitter: "Wat mij het meeste opvalt over de afgelopen jaren is dat deze gemeenteraad, waar mensen voor gekozen hebben, wel wil bezuinigen op het dierenasiel, het Julianabad in Arnemuiden of het openbaar groen, maar tegelijkertijd bijna een half miljoen uitgeeft om gebouwen te verlichten, of om een feestje te geven omdat Middelburg 800 jaar bestaat. Dat zijn toch niet de juiste prioriteiten? We hebben voldoende geld, maar waar we het aan uitgeven is een kwestie van kiezen!"

Lees hier het volledige betoog van de SP tijdens de algemene beschouwingen:

"Voorzitter,
3 jaar geleden hield ik hier, namens de SP, mijn eerste algemene beschouwingen en vanavond hou ik mijn laatste. 

3,5 jaar geleden werden drie socialisten gekozen in de gemeenteraad van Middelburg op basis van een verkiezingsprogramma met de titel “Een kwestie van kiezen.” Want politiek is nu eenmaal een kwestie van kiezen; elke vergadering opnieuw maken wij politieke keuzes die direct onze inwoners raken. Dat is bij het financiële beleid niet anders, we kunnen het geld immers maar 1 keer uitgeven.

Middelburg is en blijft financieel kwetsbaar. Voor 2018 en 2019 is een beroep op de algemene reserve gedaan om de begroting sluitend te krijgen. Daarnaast zijn er nog diverse risico’s met name bij Orionis, de Jeugdhulp, de aangekochte grond en de nieuwbouwplannen. Ook kunnen er nog financiële tegenvallers ontstaan die de begroting in negatieve zin beïnvloeden.

Geen reden om te juichen of om het geld te laten rollen, dus. Integendeel, de gemeente Middelburg moet spaarzaam, sober en zeer zorgvuldig omgaan met het geld dat aan haar is toevertrouwd door de inwoners. Vooral in een tijd van financiële kwetsbaarheid en toezicht van de provincie zou je dus verwachten dat de gemeente duidelijke prioriteiten stelt, politieke keuzes maakt over wat nu écht belangrijk is voor de stad, de dorpen en natuurlijk haar inwoners. Het is immers een kwestie van kiezen.

Toch stemde de gemeenteraad in met een lichtplan monumentale gebouwen voor 4 ton, terwijl het aantal kinderen dat in Middelburg in armoede moet opgroeien hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Maar een voorstel om de 3 ton die niet gebruikt wordt uit t armoedebestrijdingsbudget hiervoor in te zetten, wees de raad af.

Het afgelopen jaar werd er wel geld uitgetrokken om de 800 jaar stadsrechten te vieren, maar bleek het onmogelijk om geld te vinden om het Julianabad open te houden.

De Cleene Hooge kunnen we niet behouden werd er gezegd, want de gemeente heeft het geld nodig. Hetzelfde werd er gezegd toen inwoners van Nieuw en St. Joosland smeekten om de Trekdijk niet te ontwikkelen. Maar er was wel 2 miljoen beschikbaar voor de financiële ondersteuning van de uitbreiding van de UCR.

Terwijl bij de laatste bezuinigingsronde de nieuwjaarsreceptie, de verkiezingsavonden en de jaarlijkse raadsexcursie met diner intact bleven, hebben we op maatschappelijke instellingen als De Mikke, het dierenasiel Walcheren of de muziekschool 37,5% bezuinigd.

Ook dit zijn politieke keuzes, maar niet de keuzes waar de SP blij van wordt. Maar gelukkig is de gemeenteraad niet de enige die kiest.

Onze inwoners kiezen ook, ik hoop alleen dat zij wel de juiste keuze maken, zodat de volgende gemeenteraad ook weer de juiste keuzes kan maken, want zeg mij niet dat het niet mogelijk is, het is alleen n kwestie van kiezen!"

Reacties

Zeer goed verwoord we gaan der voor!!!!!!!!

Reactie toevoegen

U bent hier