h

(Regionale) samenwerking is een moeizaam proces

10 mei 2017

(Regionale) samenwerking is een moeizaam proces

Onder het mom dat gemeenten beter zouden weten wat hun inwoners nodig hebben wordt er door de landelijke overheid grof gedecentraliseerd. Dat wil zeggen, taken die voorheen onder Provincie of de Nationale overheid vielen worden over de schutting van de gemeente gekieperd. Vaak veel te snel en met minder geld.

Gemeenten staan enerzijds te juichen, want hoe meer taken hoe belangrijker je bent, nietwaar? Anderzijds raken ze in paniek, want eigenlijk weten ze ook wel dat het in dat tempo en met die bezuiniging niet kan. Wat doe je dan? Dan ga je weer centraliseren door regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Zo werken de Walcherse gemeenten samen in een verband dat Walcheren Voor Elkaar heet. Daarin zitten 3 tot 6 wethouders die de regie nemen in een ingewikkeld proces. Probleempje: De gemeenteraad is formeel de baas en zou kaders moeten stellen en controleren. In een samenwerkingsverband moet je dat met drie gemeenteraden doen terwijl zowel de tijd als de structuur ontbreekt om die gezamenlijkheid te borgen. Gevolg: de gemeenteraad van Middelburg doet onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie voor haar inwoners, de raad is immers door hen gekozen als volksvertegenwoordiger, maar als daar een conclusie uitrolt die een andere koers voorstaat voelen de andere 2 raden zich overrompelt. Feitelijk ben je als gemeenteraad niet meer autonoom en dat is wat SP Middelburg principieel fout vindt aan samenwerkingsverbanden.

In de gemeenteraad van Middelburg waren vijf partijen die elkaar vonden in het idee dat Porthos anders ingericht moest worden. Vier van die partijen zien nog steeds de meerwaarde in die samenwerking. De SP weet dat ze in het begin vaak alleen staat in haar ideeën en analyses maar dat andere partijen op een gegeven moment ook inzien dat iets totaal verkeerd uitpakt. Kleine greep uit voorbeelden: de invoering van een eigen risico in de zorg, het vermarkten van de sociale woningbouw, de deurwaarders, het OV, de bonuscultuur in de zorg… en ga dat dan nog maar weer eens terug draaien…

Wat positief is, is dat we een meerderheid in de gemeenteraad hebben die net als wij, een andere inrichting van Porthos voorstaat. Die keuze verantwoorden naar de andere gemeenteraden is belangrijk. Eerst de sfeer verbeteren, pas dan kan je verder praten. Omdat een Vlissingse partij expliciet om een toelichting had gevraagd op ons raadsbesluit heeft de SP-fractie voorgesteld iets te vertellen over het proces in de hoop daarmee de lucht te klaren. Met instemming van LPM, CDA, D66 en GL is de tekst in de bijlage tot stand gekomen. Hopelijk het begin van een inhoudelijk gesprek over de zorg én aanleiding om de samenwerking echt eens goed onder de loep te nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier