h

Oppositie buitenspel gezet door wurggreep coalitiepartijen

13 november 2015

Oppositie buitenspel gezet door wurggreep coalitiepartijen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november heeft de voltallige oppositie, op initiatief van de SP-fractie besloten om op de publieke tribune te gaan zitten. De coalitiepartijen hadden namelijk afgesproken om geen voorstellen meer te steunen die bezuinigingen zouden terugdraaien.

“Op de tribune gaan zitten was een heel zwaar besluit”, reageert fractievoorzitter Jeroen van Dijen. “Dat doe je niet zomaar omdat je je zin niet krijgt. Hier speelde iets heel anders, de coalitie had op voorhand al besloten dat de hele oppositie buitenspel gezet zou worden. Vergaderen was compleet zinloos geworden, want de uitkomst stond allang vast!”

De afgelopen weken hebben politieke partijen erg hard gewerkt om alternatieven te zoeken voor de bezuinigingen van de gemeente, en met succes. Ook de SP heeft voorstellen ingediend om extra te bezuinigen, bijvoorbeeld op de Veiligheidsregio Zeeland. Dankzij deze extra bezuinigingen, was er voldoende geld (bijna 900.000 euro) om andere bezuinigingen op kinderboerderij De Klepperhoeve, het dierenasiel of De Mikke terug te draaien. Tijdens de raadsvergadering werden dan ook ruim 80 voorstellen ingediend door alle politieke partijen.

De coalitiepartijen VVD, PvdA, SGP, CDA en ChristenUnie kwamen met een gezamenlijk voorstel om de bezuinigingen tot 37,5% van het oorspronkelijke bedrag terug te draaien, wat óók op de steun van de SP kon rekenen. “Maar daarnaast wilden wij sommige bezuinigingen volledig terugdraaien, dus ook voor die laatste 37,5% en daarvoor was er voldoende financiële ruimte.”

Helaas had de coalitie samen afgesproken dat zij alle voorstellen om bezuinigingen verder terug te draaien, ook als zij die zelf hadden ingediend, niet zouden steunen. “Daarmee zeggen zij in feite tegen de andere partijen: U kunt nog zulke goede argumenten hebben en goede voorstellen indienen, maar we luisteren eventjes niet naar u want onze beslissing staat al vast! Dat is een belediging voor alle oppositiepartijen, de kiezers die ze vertegenwoordigen en de democratie in het algemeen.”

De coalitiepartijen vertegenwoordigen 17 van de 29 zetels, en daarmee 59% van het totale aantal kiezers. “Zij hebben inderdaad samen een meerderheid, maar dat wil niet zeggen dat zij de overige partijen zo buitenspel mogen zetten, nota bene nadat hun eigen voorstellen binnen zijn. Alle gemeenteraadsleden vertegenwoordigen evenveel kiezers, dus die moet je ook volwaardig behandelen. De reden dat wij vergaderen in de gemeenteraad is juist om elkaar te proberen overtuigen. Dat doe je met argumenten, maar dan moet die ruimte er wél zijn! Als je concludeert dat je volledig buitenspel wordt gezet en op voorhand alles al vastligt, dan heeft het geen enkel nut om nog verder te vergaderen of argumenten uit te wisselen. Voor spek en bonen meedoen aan een circus van de coalitie zou een belediging zijn voor de democratie.”

Alle gemeenteraadsleden, coalitie én oppositie, zijn democratisch gekozen door de inwoners van Middelburg om hun mening te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Door vooraf 12 van de 29 zetels buitenspel te zetten, negeren zij 41% van de inwoners. Democratie is niet de wil van de meerderheid opleggen aan de minderheid. In een democratie luisteren voor- en tegenstanders naar elkaars argumenten, bespreken die en nemen een beslissing in het belang van Middelburg.

Reactie toevoegen

U bent hier