h

Buurten in Middelburg Zuid

9 december 2013

Buurten in Middelburg Zuid

Zaterdag 7 december zijn actieve leden van de SP op bezoek geweest in Middelburg-Zuid om te spreken met bewoners. De SP afdeling hoort namelijk graag wat er in de wijken goed gaat en wat er minder goed gaat en krijgt zo gelijk een goed beeld van een wijk. Anderhalf jaar geleden leverde het buurtbezoek in de Edelstenenbuurt een kritisch rapport op over de slechte woningen waarna de woningcorporatie aan de slag is gegaan met verbeteringen.

In weer en wind

Lijsttrekker Jeroen van Dijen: "Het is elke keer weer verrassend wat de mensen bezig houdt. Ondanks de kou wilden veel mensen ons spreken."

"De gespreksonderwerpen liepen uiteen, soms ging het over landelijke of lokale politiek. Oudere bewoners gaven aan zorgen te hebben over het vinden van een huurwoning zonder tuin omdat het onderhoud hen zwaar valt. Maar ook de bouwput is nog steeds een bron van ergernis."

Afdelingsvoorzitter Petroesjka Sterk: "Wat op viel is dat veel buurtbewoners al jaren in dezelfde straat wonen, 20-30 jaar is niet ongebruikelijk. De voorzieningen in de wijk zijn goed en bereikbaar en bewoners gaven aan graag in de wijk te wonen."

Groeiende zorg

"Na afloop van de gesprekken was er toch wel een algemene beeld van zorg: Lonen zijn laag, huren te hoog, werkeloosheid en tijdelijke contracten nemen toe." zegt Van Dijen.  "Mensen zien ook geen verbetering in de komende jaren. Dit stemt overeen met de uitkomst van het onderzoek van de landelijke huurdersbond: een groeiend aantal Nederlandse huurders maken zich zorgen over de betaalbaarheid van de woningen."   

Er waren ook specifiekere zaken die echt op wijkniveau afspelen, een aantal verbeterpunten en ideeën die zijn aangedragen pakt de SP graag samen met bewoners op.

Reacties

Uw afdelingsvoorzitter lijkt mij voor het stedeke mIDDELBURG en de plaatselijke afdeling van de SP meer dan goud waard! Zij doet mij denken aan Annegien Steenhuizen (NOS journaal) inzake analyse en presentatie. DAT element is GOUD waard voor de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier