h

Kerncentrale Borssele mogelijk open tot 2033

26 november 2012

Kerncentrale Borssele mogelijk open tot 2033

EPZ, eigenaar van de kerncentrale, is van plan om Borssele tot 2033 open te houden en heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (El&I) heeft op 24 oktober 2012 aangegeven dat ze toestemming willen geven aan deze levensloopverlenging.Een onderdeel van de vergunningsbehandeling is de bezwaarperiode waarin mensen de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen op de aanvraag.

U kunt hier het bezwaarschrift tegen de verlengde openstelling van kerncentrale Borssele downloaden.

Het adres waar de zienswijze naar toe gestuurd moet worden staat bovenaan de zienswijze, eventueel kan dit ook per email.

Let op: Uw zienswijze moet voor 5 december bij het ministerie zijn ingediend.

U bent hier