h

"Laat de wachtlijst voor de jong-volwassenen niet oplopen"

24 november 2007

"Laat de wachtlijst voor de jong-volwassenen niet oplopen"

Afgelopen week stemde de SP-fractie tegen een voorstel om extra aandacht te besteden aan huurwoningen voor jongeren, of zoals het was geformuleerd: het vergroten van de kansen in de huursector voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen.

“Zit ik wel bij de goede partij?” zul je misschien denken, zeker omdat de PZC ook weer lekker kort door de bocht was.

Jeannette had hiervoor echter bijzonder goede argumenten en heeft Menno en mij daarmee overtuigd. In Middelburg is de wachttijd voor jongeren ongeveer een half jaar, wat niet leuk maar aanvaardbaar is. Zodra je echter ouder bent dan 23 jaar moet je na inschrijving rekening houden met een wachttijd van 2 jaar.

Dit is best een forse groep jongeren, of zo U wilt, jong volwassenen. Zij die bijvoorbeeld tijdens hun studie thuis zijn blijven wonen en pas daarna op zoek gaan naar woonruimte zijn de klos.Voor huursubsidie gelden dezelfde regels; ergo, 2 keer de klos. Niet leuk en niet aanvaardbaar.

Jeannette stelde voor de ingediende motie aan te passen zodat de problemen van de groep alleenstaanden boven de 23 voortaan evenveel aandacht zouden krijgen maar dit werd geweigerd.

Soms moet je kiezen tussen een half ei en een lege dop; wij kozen in dit geval, uit solidariteit met een groep die tussen wal en schip valt, voor een lege dop.
(de motie werd overigens wel aangenomen)

Peter van Hekken

Reactie toevoegen

U bent hier