h

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

6 december 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

Met 4831 stemmen (16,5 %) zijn ook in Middelburg de Tweede Kamerverkiezingen een groot succes geworden voor de SP.

Het is verheugend dat een zo groot deel van de kiezers een duidelijk signaal heeft afgegeven dat het in Nederland, dus ook in Middelburg, anders moet.

Socialer, menselijker. Daar wil de SP zich in Nederland voor inzetten en de SP fractie in Middelburg natuurlijk ook.

Vooral in de primaire sectoren van de samenleving te weten de: Zorg - Onderwijs-Openbaar Vervoer-Wonen en Energievoorziening dient een verdere marktwerking absoluut tegengegaan te worden en waar het kan zelfs worden teruggedraaid. Vooral in de zorg en het onderwijs baart de alsmaar toenemende invloed van allerlei managerslagen ons grote zorgen.

Nodeloos veel geld wordt in onze ogen absoluut verkeerd besteed. De komende weken zal het polrtieke nieuws vooral uit Den Haag komen. We zullen moeten afwachten in welke vorm en met welke partijen de nieu-we regering tot stand zal komen.

Op het moment dat ik dit stukje moet inleveren zijn de zogenaamde informatieve gesprekken net van start gegaan. Voor de politieke verhoudingen in de Middelburgse gemeenteraad veranderd er niets.
Wel geeft de uitslag de SP fractie een enorme steun in de rug. Van alle Middelburgers die zijn wezen stemmen heeft toch ruim 16% zijn of haar steun aan de SP gegeven. Onze fractie zal zich dan ook nog meer gesterkt weten. Menswaardigheid en Solidariteit zullen nog meer dan ooit de meetlat zijn waar alle zaken en problemen langs gelegd zullen wor-den om tot een beslissing te komen. Iedereen heeft recht op die benadering. Ook de Middelburgse fractie zal dit op allerlei gebied toepassen.

Nogmaals bedankt voor de steun en we zullen hard werken om deze stem te blijven verdienen.

Menno Visser
SP fractie Middelburg
www.middelburg.sp.nl

 

U bent hier