h

Verkiezingsposters SP vernield

12 november 2006

Verkiezingsposters SP vernield

Al meerdere malen zijn op verschillende plekken in Zeeland verkiezingsposters en verkiezingsborden vernield. Sommige borden zijn al verscheidene malen opnieuw beplakt, maar elke keer worden de posters opnieuw afgescheurd. Ook de recentelijk op sommige plaatsen in Middelburg geplaatste molentjes op de borden zijn op sommige locaties al verdwenen.

Door Middelburgse SP'ers geplakte affiches worden vooral in de dorpen in de gemeente Veere herhaaldelijk van de borden afgescheurd.

Ook in de gemeente Middelburg heeft de SP last van vandalisme. Een donderdag in de Magistraatwijk opgehangen molentje bij het verkiezingsbord was de volgende dag al gestolen.

Verder bericht de SP-afdeling Vlissingen dat in de gemeente Borssele, te weten de dorpen Nisse en Lewedorp, al minstens 11 door de SP geplaatste borden door onbekenden zijn weggehaald.

Ook van andere politieke partijen hebben we vernomen dat zij last hebben van dit soort vandalisme.

Het is onbekend welk soort mensen zich overgeeft aan zulke vernielzucht maar de verwachting is dat het mensen zijn die niet actief zijn binnen een politieke partij. Omdat deze zelf ook posters plakken en dus weten hoe frustrerend het is als de posters die je ophangt vernield worden mag aangenomen worden dat zeker zij het fatsoen bezitten om van de posters van andere partijen af te blijven.

U bent hier