h

Kerngroep SP Middelburg

De kerngroep van de SP bestaat uit actieve leden die elkaar geregeld treffen en met elkaar nadenken en over het denken en doen van onze partij. Kerngroepleden zijn SP-leden die zich actief inzetten binnen een afdeling.

De kerngroep is het politiek platform en kern van de afdeling. Deze groep kan voor SP leden een laagdrempelige manier zijn om de standpunten
van de SP beter te leren kennen, door middel van politieke basisvorming, de lokale politieke situatie van de SP, discussie of debat over de SP met andere leden.

Ook kan de kerngroep het bestuur en de fractie ondersteunen en deze prikkelen; hulp bij ontplooien van initiatieven, helpen bij acties, aandragen van nieuwe ideeën/problemen richting het bestuur en fractie.

Dat is de kracht en vormt de basis hoe de SP is opgebouwd en zich onderscheidt van andere politieke partijen.

Mocht je je aangesproken voelen en je willen aanmelden als kerngroeplid dan kunt je contact opnemen via middelburg@sp.nl

U bent hier