h

Raadslid.nu: Raadslid van de week, Petroesjka Sterk

2 februari 2017

Raadslid.nu: Raadslid van de week, Petroesjka Sterk

Raadslid.nu heeft Petroesjka Sterk gekozen tot raadslid van de week. Met name vanwege haar inzet op het sociale domein.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?
Als raad neem je de besluiten, in die zin maak je deel uit van het hoogste politieke orgaan. Tegelijkertijd ervaar ik de frustratie van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. We zijn daarin afhankelijk van de besluiten van andere raden terwijl we geen inhoudelijke invloed uit kunnen oefenen op het debat. Het komt regelmatig voor dat moties of amendementen van onze raad niet worden uitgevoerd of dat wij overvallen worden door een uitvoeringsbesluit dat haaks staat op de Middelburgse visie.

U bent hier