h

PZC: Deur naar coffeeshop in Middelburg weer op een kiertje

1 juni 2017

PZC: Deur naar coffeeshop in Middelburg weer op een kiertje

MIDDELBURG - Zeer tegen hun zin moeten de coalitiepartijen in Middelburg over een maand toch gaan praten over de vestiging van een coffeeshop in Middelburg. Maar daarmee is natuurlijk nog lang niet gezegd dat die coffeeshop er ook komt.

De SP heeft [..] nu zelf een initiatiefvoorstel ingediend bij de raad over 'het agenderen van aanvragen voor de vestiging van een coffeeshop'. Ofwel: de 'nul-optie' schrappen en het college opdracht geven om aanvragen voor te leggen aan de gemeenteraad. Op deze manier hoopt de SP de coalitie-afspraken te omzeilen. Immers, de gemeenteraad zet zelf geen stappen maar beoordeelt een aanvraag.

U bent hier