h

De SP-hulpdienst

Foto: SP
Heeft u vragen over toeslagen?
Of problemen met uitkeringsinstantie of verhuurder?
Wilt u hulp bij het invullen van formulieren?

Neem contact op met de SP-hulpdienst!

De SP-afdeling Middelburg heeft vanaf 1 mei 2016 een eigen hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen. We kunnen ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen met de baas, de verhuurder of de gemeente. Maar ook bij het maken van een bezwaarschrift of andere zaken op het gebied van wet en regelgeving.

De vragen waarmee mensen bij de hulpdienst terecht kunnen, zijn nogal verschillend: huur/zorgtoeslagen, ziektekosten, belastingzaken, subsidies, arbeidszaken, pensioenen, uitkeringen, verzekeringen, huurproblemen, bezwaarschriften, wet en regelgeving. Ook wie hulp nodig heeft bij het invullen van een ingewikkeld vragenformulier voor de gemeente of een instelling kan bij de hulpdienst terecht.

Soms kunnen we vragen of problemen direct helpen oplossen door informatie en advies te geven, en soms verwijzen we naar mensen of instanties die u verder kunnen helpen. Als veel mensen met een zelfde probleem langs komen moeten die zaken breder worden aangepakt, bijvoorbeeld op politiek niveau. Dan heeft de hulpdienst een signalerende functie voor de SP-politici in de gemeenteraad.

De medewerkers van de SP-hulpdienst zijn vrijwilligers. Zij helpen mensen om voor hun belangen op te komen. De SP-medewerkers voeren geen juridische procedures. De hulp van de SP-hulpdienst is voor alle inwoners van Middelburg én gratis. Dus aarzel niet contact met ons op te nemen.

De SP-hulpdienst Middelburg is telefonisch en per email te bereiken:

  • Bel met nummer 06-82415050, spreek uw naam en telefoonnummer in en we bellen snel terug.
  • Of schrijf een email naar middelburg@sp.nl

U bent hier