h

SP Middelburg wil formatie over links met LPM, GL, PvdA, CU

6 april 2018

SP Middelburg wil formatie over links met LPM, GL, PvdA, CU

Foto: Sylvia Tuinder op Twitter

De SP in de gemeenteraad van Middelburg heeft 5 april de grootste partij, de LPM, opgeroepen om te kijken naar een alternatieve coalitie van LPM, GL, PvdA, CU en SP.

De informateurs van LPM en CDA hadden een advies uitgebracht om een coalitie te vormen met LMP, CDA, VVD en SGP.

Fractievoorzitter Petroesjka Sterk: "De informateurs hebben een coalitie voorgesteld op basis van zetels in de raad, zonder dat er naar de inhoud gekeken wordt. De LPM heeft de afgelopen 4 jaar tegen de bebouwing van de Trekdijk en Cleene Hooge gestemd, maar komt nu waarschijnlijk in een coalitie met 3 andere partijen die deze gebieden juist willen bebouwen. Dat is toch kiezersbedrog?"

De volledige tekst van fractievoorzitter Petroesjka Sterk tijdens het debat:

Voorzitter, de informateur zei tijdens het eerste gesprek. Alle partijen moeten deemoedig zijn. Ik heb het woord even opgezocht: als definities vond ik: Berouw, Grote nederigheid, Nederige onderworpenheid. Maar als SP hebben we geen berouw dat we hebben meegedaan met de verkiezingen, sterker nog dat vonden wij onze morele plicht!

Van nature zijn we als SP-raadsleden weliswaar nederig omdat we niet in de raad zitten voor ons eigen belang maar opkomen voor een samenleving die gebaseerd is op menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in plaats van het recht van de sterksten. 

Maar nederige onderworpenheid, meneer Schoenmakers toch, ik meen dat socialisten en sociaal-democraten niet voor niets een jarenlange strijd aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hebben gevoerd waarin de ketenen van onderworpenheid zijn afgeworpen. De SP strijdt ook in deze eeuw voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Voor deemoed zijn wij niet de politiek ingegaan en ik zal u zeggen waarom:

Het is inmiddels de eenentwintigste eeuw, maar tot onze schaamte komen we situaties tegen die niet zouden misstaan in de verhalen van Dickens. Vóór de verkiezingen hebben we de raad een rapport overhandigd over schuldproblematiek. Maar ook op het gebied van zorg, huisvesting en stapeling van kosten kunnen we een boekje open doen. 11% kinderen in armoede, volwassenen die rondkomen van schamele baantjes, jongeren zonder vaste contracten, ouderen die moeten kiezen tussen het ophalen van medicijnen of het kopen van een brood, die bang zijn om naar de dokter te gaan omdat ze de rekeningen van een eventueel ziekenhuisbezoek niet kunnen betalen, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking die nu onder het minimum loon moeten gaan werken, mensen met GGZ problematiek die op lange wachtlijsten staan of waarvoor de zorg die zij thuis zouden moeten krijgen niet goed geregeld is.

Dat is waarvoor wij de raad in gaan. Voor ons zijn armoede en zorg maar ook voldoende betaalbare woningen, leefbaarheid en duurzaamheid onderwerpen die hoog op de agenda staan. Als we daar als overheid niets aan doen dan kunnen we de overheid net zo goed opheffen, dan verworden we tot een nachtwakerstaat die het recht van de sterkste accepteert en de rest in de goot laat creperen. 

Als u als raad akkoord gaat met dit coalitievoorstel waar een schijnbaar financiële solide beleid de bovenhand voert dan vragen wij ons oprecht af waar dat op gestoeld is, gelet op de financiële ellende die veroorzaakt is door de aankoop van de Trekdijk en Cleene Hooge, het debacle met Waterpark Veerse Meer en de bouwput. Bij het denken aan oplossingsrichtingen bleken een aantal partijen een zekere kokervisie te hebben, daarbij voor het gemak inwoners vergetend of financiën boven welzijn stellen. Dat er dan vervolgens een coalitievoorstel uit komt dat enkel en alleen op het aantal zetels gestoeld zou zijn is onjuist en een zwaktebod. 

Allereerst is Groen Links gepasseerd en CU buiten de boot gehouden. En dan nog even over die zetelverhouding: CDA heeft weliswaar vier zetels maar wel dankzij een restzetel. Hadden wij 16 stemmen meer gekregen dan was die restzetel naar ons gegaan. De SP heeft bovendien minder stemmen verloren dan het CDA. SGP heeft stemmen verloren, CU gewonnen, PvdA is qua stemmen de vijfde partij. VVD en SGP zijn gekozen op basis van de continuïteit. Lijkt legitiem maar je moet wel door één deur kunnen op belangrijke dossiers.

Beter zou het zijn om te formeren op inhoud, LPM, jullie hebben vaak geluisterd naar onze inwoners, of het nu ging om het Julianabad, Trekdijk, Cleene Hooge of Vereniging Stadspark Molenwater, jullie lieten zien achter deze moedige mensen te staan die vele uren steken of staken in het leefbaar houden van onze gemeente. Laat hen niet in de steek!

Er ligt een mogelijkheid om op links te formeren: met GL, PvdA, CU en SP. Wat ons betreft een sterk en sociaal alternatief. En houdt u daarbij de volgende dichtregels voor ogen:

"Alles van waarde is weerloos,
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd,
als het hart van de tijd"

Reacties

Nee, een coalitie voorstellen van vijf wethouders terwijl je luidkeels roept dat er maar drie mogen komen, dat is geen kiezersbedrog zeker

Beste Piet,
Zoals je hebt kunnen lezen in de informatiematrix, stelt de SP voor om maximaal 3 FTE aan te houden. Dat kunnen dus ook meerdere wethouders zijn, in deeltijd. Bij 5 wethouders komt dat dan neer op 0,6 FTE.

Reactie toevoegen

U bent hier