h

De Bode: Bijeenkomst gemeente en bewoners invulling park Molenwater

3 december 2008

De Bode: Bijeenkomst gemeente en bewoners invulling park Molenwater

Parijs heeft Jardin du Luxembourg en de Tuilerieën, Londen het wereldberoemde Hyde Park, Amsterdam het befaamde Vondelpark, Brugge het Minnewater.

En Middelburg? Nee, de hoofdstad van onze provincie heeft geen stadspark. En dat vinden veel bewoners van de historische binnenstad een groot gemis.

Dat bleek vorige week dinsdag wederom, dit keer tijdens een bewonersbijeenkomst van de gemeente in de Zeeuwse Concertzaal.

De Zeeuwse Concertzaal zit goed vol. De aanwezige belangstellenden reageren opstandig, enthousiast en alert op de plannen van de Middelburgse wethouder Albert de Vries.

Het kost hem moeite de menigte ervan te overtuigen dat de bijeenkomst is bedoeld om de stand van zaken te communiceren en een oproep te doen mee te denken over de tijdelijke invulling. Henk Cosijn (75) kent het Molenwater nog vanuit zijn kindertijd. "Er is ons al zoveel afgenomen door bebouwng", zegt hij. "Ik droom van de beelden uit mijn jeuad. Wat zou het fantastisch zijn om dat weer terug te krijgen." Hij heeft er weinig hoop op.

Klankbordgroep

Nu het terrein van Miniatuur Walcheren begin volgend jaar vrijkomt, wil de gemeente snel met een tijdelijke oplossing komen. De randvoorwaarden die door de gemeenteraad zijn opgesteld moeten volgens wethouder De Vries gehandhaafd worden.

Een park, een theater en parkeervoorzieningen moeten er komen. "Hoe dat er allemaal straks komt uit te zien laten we over aan de architect en de Iandschapsarchitect die we opdracht geven meteen ontwerp te komen voor de invulling. Ik wil dan ook iedereen die met ideeën en voorstellen komt vragen om zich op te geven voor de klankbordgroepen. We nemen alle initiatieven graag mee", aldus de wethouder.
Caja Oldenburger, voorzitter van de Vereniging Stadspark Molenwater, vindt het verzoek aanleiding om de wethouder een voorstel te doen. "We willen allemaal graag meedenken", zegt ze. "Maar we willen ook graag dat u de bewoners en omwonenden serieus neemt en luistert naar wat de bevolking echt wil. Het is misschien nu wel het juiste moment om de procedureregels van zo'n klankbordgroep aan te passen.
Zodat onze stem ook meetelt." De wethouder is onvermurwbaar: "Nee, dat kan niet", klinkt het luid en duidelijk. De Vries blijft erop hameren dat de gemeenteraad haar besluit heeft genomen en dat hij er is om dat uit te voeren. Het liefst zoveel mogelijk samen met de bevolking.

Vanuit het publiek wordt geroepen: "Waar is de democratie?" Caja Oldenburger wijst de wethouder erop dat onder de bewoners oplopende frustraties ontstaan over de leefbaarheid in de binnenstad.

Er moeten 140 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit is een direct gevolg van het pleinenbesluit in de binnenstad. Het verlies van parkeerplaatsen in de binnenstad moet elders gecompenseerd worden. Het Molenwater biedt daarvoor een mogelijkheid. En daar moet het park aan ruimte voor inboeten. Een hevige discussie barst los.

Vanuit het publiek klinken er geluiden als: hoe zit het met de verkeersveiligheid en de verkeershinder, hoe zit het met de doorstroming, is er eigenlijk wel behoefte aan nieuwe parkeerplaatsen, is het niet beter om de huidige beschikbare plaatsen opnieuw in te richten, want daarmee creëer je al een heleboel nieuwe ruimte. Er is volgens menig bezoeker geen visie.

De verschillende Middelburgse projecten worden niet gezamenlijk bestudeerd door de diverse portefeuillehouders, wordt er gezegd. "Misschien moeten we wachten tot 2010", meent Caja Oldenburger. "Dan zijn er nieuwe verkiezingen, nieuwe mensen, nieuwe ideeën."

U bent hier